Het Geheugen

Beschrijving van de hersenen

Onze hersenen zorgen voor onze concentratie en focus, denkvermogenwaakzaamheid en alertheid. Dit zijn enkele van de zaken die we in het alledaagse leven nodig hebben.

Echter door stress, werkdruk, wisselende uren, en nog zo vele andere oorzaken ondervindt men meer en meer problemen op dit vlak. Ook wanneer men ouder wordt zal het geheugen achteruitgaan.

icone cerveau comment fonctionne la memoire

Hoe werkt het geheugen?

Met geheugen kunt u informatie, ervaringen of gebeurtenissen opnemen en ophalen. Alles begint bij de hippocampus, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het geheugen. Er zijn verschillende soorten geheugen:

  • Werkgeheugen of kortetermijnsgeheugen, die na enkele minuten wordt vergeten.
  • Episodisch geheugen of langetermijnsgeheugen die informatie voor lange periodes opslaat
  • Het semantische geheugen dat betrekking heeft op de algemene kennis
  • Het procedurele of motorische geheugen dat overeenkomt met het geheugen van automatismen en het uitvoerende geheugen.
  • Het waarnemend geheugen die gerelateerd is aan de zintuigen

Geheugenverlies

Naarmate men ouder wordt kan iedereen merken dat je wel eens iets vergeet. Dit is normaal en noemen we “age associated memory impairment” of dus geheugenproblemen gelinkt aan de leeftijd.

Dat kan zowel korte- als langetermijngeheugen betreffen. Soms komt dat toch wat te vaak voor. Het betreft daarom nog geen Alzheimer of dementie maar een “mild cognitive impairment” wat zoveel betekent als een lichte cognitieve achteruitgang.

Alleen wanneer het dagelijkse leven echt wordt beïnvloed met meer en meer ernstige aandoeningen en langdurige concentratieproblemen praten we over dementie of Alzheimer.

icone cerveau engrenages les pertes de mémoire
icone cerveau troubles de la concentration

Concentratiestoornissen

Concentratie wordt gedefinieerd als het vermogen om zich op een taak te concentreren. Goede concentratie helpt verstorende elementen zoals geluiden of onze eigen gedachten die afdwalen te blokkeren. De moeilijkheid om zich te concentreren komt bij veel mensen voor en kan op elke leeftijd voorkomen.

De gevolgen kunnen zich laten voelen in de resultaten van examens van studenten, in professionele prestaties op het werk of gewoon in het dagelijks leven. Met het vorderen van de leeftijd is het normaal om een afname van cognitieve vaardigheden te voelen, soms is ondersteuning nodig.

Test uw geheugen

Denk je dat je problemen hebt met je geheugen of je concentratie? Er zijn tegenwoordig veel spelletjes waarmee je je geheugen kunt trainen en je concentratie kunt versterken! Test je geheugen hier.

icone chronomètre test de mémoire
Vind de paren
0 beweging(en)