Leeftijdsgebonden geheugenverlies

Als we ouder worden, wordt alles geleidelijk aan moeilijker en trager. De cellen van het hele lichaam verouderen: dit is een natuurlijke ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor het geheugen.

Er zijn verschillende tekenen van geheugenverlies: als u dingen sneller vergeet, als u een naam niet meer weet, als u moeite hebt om alert te blijven of u te concentreren op de krant, als u dingen uit het oog verliest, als u niet meer weet waar u iets hebt gelaten…

In dat geval kan uw arts u een product op basis van Ginkgo Biloba aanbevelen, zoals Cogniton.1

Uw arts kan u vragen kleine, eenvoudige tests af te leggen om uw algemene cognitieve toestand en uw geheugen en concentratievermogen te beoordelen. Er is de universele test, het mini-mentale toestandsonderzoek of MMSE, om uw geheugen te testen.