logo

FAQ's over Cogniton

1. Wat is de correcte dosis van Cogniton/Cogniton plus/Cogniton plus D3?

Voor alle vormen adviseren wij om de dosis in te nemen die door uw arts of apotheker werd voorgeschreven.

2. Wanneer neem ik Cogniton/Cogniton plus/Cogniton plus D3 het best in?

Er wordt aangeraden 's morgens bij de maaltijd een capsule in te nemen. Mocht uw arts adviseren een tweede capsule te nemen dan kan u die samen innemen of spreiden: 1 's morgens en 1 's middags.

3. Wie behoort tot de groep die voordeel kan halen uit Cogniton/Cogniton plus/Cogniton plus D3?

Zowel studenten, ouderen alsook werkende mensen die onder stress staan, wisselende werkuren hebben of veel aan hun hoofd hebben kunnen voordeel halen uit een behandeling met Cogniton/Cogniton plus/Cogniton plus D3.

4. Hoe snel werkt Cogniton/Cogniton plus/Cogniton plus D3 ?

Dit is afhankelijk van de patiënt. Bij jonge mensen zal een effect sneller waarneembaar zijn dan bij oudere patiënten. Bij studenten bv. is het al na enkele dagen merkbaar. Bij oudere patiënten wordt aangeraden het effect te evalueren na minstens 2 maanden.

5. Hoe lang moet ik Cogniton/Cogniton plus/Cogniton plus D3 blijven nemen?

Er wordt aangeraden Cogniton/Cogniton plus/Cogniton plus D3 voor langere tijd in te nemen bij mild cognitive impairment en concentratieproblemen of voor zolang u een hoger niveau van concentratie wenst. Voor studenten raden we aan om het nemen gedurende de blokperiode en examens.

6. Wat is het verschil tussen Cogniton en Cogniton plus en Cogniton plus D3?

De "plus" staat eigenlijk voor fosfatidylserine. Dit is een fosfolipide dat aanwezig is in celmembranen, vooral in de hersenen. Dit is een belangrijk element als aanvulling op ginkgo biloba.
In Cogniton plus D3 zit ook nog 300 IE vit D. Dit is een toegevoegde waarde omdat een overgroot deel van de bevolking een tekort aan vitamine D heeft, bovendien heeft vitamine D een effect op onze botvorming.

7. Welke andere tips(lifestyle) zijn er/ Wat kan ik naast de inname van Cogniton /Cogniton plus/Cogniton plus D3 nog doen voor een goed geheugen?

Het beste is om zoveel mogelijk regelmaat in uw leven te brengen. Steeds de sleutels op dezelfde plaats te leggen, steeds op hetzelfde uur dezelfde bus nemen, rekeningen op domiciliëring zetten,... zo creëert u een routine die het heel makkelijk maakt alles te onthouden. Ook het gebruik van lijstjes en post-its kan het leven veel simpeler maken. Verder adviseren veel artsen ook voldoende beweging, sociale contacten. Ook risicofactoren zoals stress, hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol en roken moeten vermeden worden.

8. Welke andere vormen van geheugentraining zou ik kunnen doen?

Bv lezen, kaarten, schaken, kruiswoordraadsels en sudoku’s invullen, bingo en memory spelletjes doen zoals het omdraaien van kaarten en zich proberen te herinneren waar de identieke kaart ligt, avondlessen volgen, zich voor nieuwe dingen interesseren...

9. Wat is mild cognitive impairment (MCI)/ Hoe erg is MCI?

Wanneer men ouder wordt gaat alles stillaan wat moeilijker of trager, ook met het geheugen. Het woord ”cognitive” slaat namelijk op het geheugen. Wanneer men zich bevindt in een situatie tussen het normaal ouder worden en een erge, abnormale vorm van geheugenproblemen zoals dementie en alzheimer, dan spreekt men van mild cognitive impairment. Uw arts is het best geplaatst om u hierin te helpen.

10. Hoe weet ik of ik lijd aan mild cognitive impairment?

Zie eerst vraag 7
U zal bv. al eens sneller iets vergeten, niet op een naam kunnen komen, moeite hebben alert te blijven en u te concentreren op de krant. U geraakt wel eens de draad kwijt, weet niet meer waar u iets hebt gelegd, wat u juist in de kelder ging halen. Uw arts is het best geplaatst u hierin te helpen.

11. Hoe weet ik dat het niets ernstigs is/dat ik geen dementie of alzheimer heb?

Om dit uit te sluiten bestaan er enkele vrij simpele testjes die u door een huisarts of specialist kan laten uitvoeren.

12. Hebt u nog vragen?

Dan kan u steeds meer informatie vinden in de bijsluiter en terecht bij uw arts, specialist of apotheek.

Belangrijke links:


1. Patiëntenverenigingen:

Enter vzw: Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid
Belgiëplein 1 - 3510 Kermt
011/26 50 30
www.entervzw.be

VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Sterrenkundelaan 30 - 1210 Brussel
02/225 84 11
www.vaph.be

2. Associations de patients:

Accoord: Association des centres de Coordination de soins et de services à Domicile.
Chaussée de Charleroi 83 bis - 5000 Namur
071/33 11 55
www.federation-accoord.be

PHARE: Personne Handicapée Autonomie Recherché
Rue des Palais 42 - 1030 Bruxelles
02/800 82 03
www.phare.irisnet.be

AWIPH: Agence Wallonne pour l’intégration des Personnes Handicapées
Rue de la Rivelaine 21 - 6061 Charleroi
0800/16 061
www.awiph.be

3. Vlaamse Alzheimer Liga vzw.

Stationstraat 60-62 - 2300 Turnhout
0800/15.225
www.alzheimerliga.be

4. Ligue Alzheimer asbl.

Montagne Sainte-Walburge 4b - 4000 Liège
0800/15 225
www.alzheimer.be