FAQ

Voor alle vormen adviseren wij om de dosis in te nemen die door uw arts of apotheker werd voorgeschreven.

Er wordt aangeraden ’s morgens bij de maaltijd een capsule in te nemen. Mocht uw arts adviseren een tweede capsule te nemen dan kan u die samen innemen of spreiden: 1 ’s morgens en 1 ’s middags

Senioren met milde cognitieve stoornissen kunnen Cogniton® focus gebruiken om hun dagelijks leven te verbeteren. Zowel studenten als jonge werknemers die hun prestaties tijdens examens of bij een nieuwe baan willen optimaliseren, zouden ook van een behandeling met Cogniton®-focus profiteren.

Tinnitus, duizeligheid, winterhanden en slapte zijn ook problemen die samenhangen met een slechte bloedcirculatie en zouden daarom kunnen worden verlicht met Ginkgo biloba (referentie: Ginkgo Biloba ESCOP-monografie).

Dit is afhankelijk van de patiënt. Bij jonge mensen zal een effect sneller waarneembaar zijn dan bij oudere patiënten. Bij studenten bv. is het al na enkele dagen merkbaar. Bij oudere patiënten wordt aangeraden het effect te evalueren na minstens 2 maanden.

Er wordt aangeraden Cogniton focus voor langere tijd in te nemen bij mild cognitive impairment en concentratieproblemen of voor zolang u een hoger niveau van concentratie wenst. Voor studenten raden we aan om het in te nemen gedurende de blokperiode en examens.

Het beste is om zoveel mogelijk regelmaat in uw leven te brengen. Steeds de sleutels op dezelfde plaats te leggen, steeds op hetzelfde uur dezelfde bus nemen, rekeningen op domiciliëring zetten,… zo creëert u een routine die het heel makkelijk maakt alles te onthouden. Ook het gebruik van lijstjes en post-its kan het leven veel simpeler maken. Verder adviseren veel artsen ook voldoende beweging, sociale contacten. Ook risicofactoren zoals stress, hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol en roken moeten vermeden worden.

Bv lezen, kaarten, schaken, kruiswoordraadsels en sudoku’s invullen, bingo en memory spelletjes doen zoals het omdraaien van kaarten en zich proberen te herinneren waar de identieke kaart ligt, avondlessen volgen, zich voor nieuwe dingen interesseren. Test je geheugen​.

Wanneer men ouder wordt gaat alles stillaan wat moeilijker of trager, ook met het geheugen. Het woord ”cognitive” slaat namelijk op het geheugen. Wanneer men zich bevindt in een situatie tussen het normaal ouder worden en een erge, dan spreekt men van mild cognitive impairment. Uw arts is het best geplaatst om u hierin te helpen.

U zal bv. al eens sneller iets vergeten, niet op een naam kunnen komen, moeite hebben alert te blijven en u te concentreren op de krant. U geraakt wel eens de draad kwijt, weet niet meer waar u iets hebt gelegd, wat u juist in de kelder ging halen. Uw arts is het best geplaatst u hierin te helpen.

Dan kan u steeds meer informatie vinden in de bijsluiter en terecht bij uw arts, specialist of apotheek. 

Nuttige Links :

Patiëntenverenigingen

Enter vzw: Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Belgiëplein 1 – 3510 Kermt

011/26 50 30

www.entervzw.be

VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Sterrenkundelaan 30 – 1210 Brussel

02/225 84 11

www.vaph.be